Fordonshistorik


= Klicka på rutan för mer information

I trafik

Ägarbyte

Till en person i Jönköping kommun

Ägarbyte

Mia Bilcenter i Huddinge AB

Annons (borttagen)

119 000 SEK / 21 300 mil

Annons (borttagen)

119 000 SEK / 21 300 mil

Ägarbyte

Norrbil

Avställd

I trafik

Ägarbyte

Till en person i Stockholm kommun

Annons (borttagen)

127 800 SEK / 19 899 mil

Annons (borttagen)

127 800 SEK / 19 899 mil

Leasing avslutad

Avställd

Kontrollbesiktning

19 899 mil

Ägarbyte

Riddermark Bil, Järfälla

Leasad

I trafik

Registrerad

Ägarbyte

Till ett företag i Stockholm

Ägarbyte

Till ett företag i Göteborg

Förregistrerad

Typgodkännande av EEG-intyg

Tillverkad

i Sverige